Bokens dag 2008
Mikael Damsgaard, Västerås kultur och fritidsnämnds ordförande, öppnar Bokens Dag, samt delar ut Bokens Dag stipendiet.

Motiveringen för 2008 stipendiat, Ann-Christine Kihl, lyder:

Ann-Christine Kihl har under många år roat och oroat sina läsare genom sin journalistiska gärning och som författare. Hennes texter visar ett socialt engagemang. Hon låter människor komma till tals, och hennes forskningsiver gör att hon följer upp och går på djupet i sina ämnen. Med träffsäkra formuleringar sätter hon sin prägel på det skrivna, som man ofta läser med ett igenkännande leende på läpparna.
Ann-Christine Kihl är en värdig mottagare av Bokens Dag-stipendiet, som har till syfte att lyfta fram ett västmanländskt författarskap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 genomfördes bokens dag den 14 okt på Teater Västmanland.

Dagen var uppdelad i tre block med ett stort publikt gensvar. Sammanlagt ca 900 besökare. I praktiken nästan fullsatt salong under alla tre blocken.

Bokens dag startade kl 14.00 med att Mikael Damsgaard, Västerås kultur och fritidsnämnds ordförande, öppnade Bokens Dag, samt delade ut Bokens Dag stipendiet till Ann-Cristin Kihl. Konferencierer för dagen var Staffan Rune (Västerås stad) samt Ingegerd Erdin (ABF).
 
Block 1: start 14.00

Göran Greider



Mats Svegfors



Helena Henschen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Block 2: start 16.30


Johan Theorin



Katerina Janouch




Marie Jungstedt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Block 3: start 19.00




Katarina Mazetti





Kjell Eriksson




Aino Trosell