Bokens dag 
VästmanlandPoetry slam.

Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi som skapades 1986 av poeten Marc Smith på jazzklubben The Green Mill i Chicago. 1990 arrangerades de första amerikanska mästerskapen. Stockholmspoeten Erkki Lappalainen introducerade 1995 poetry slam i Sverige. Sedan 1997 arrangeras årligen svenska mästerskap i poetry slam, dels som lagtävling där olika orter representeras av lag på fyra personer, dels som individuell tävling. SM arrangeras numera alltid under Kristi himmelfärdshelg i maj.


Regler för poetry slam
Dikterna skall vara originaltexter framförda av poeten själv inom en tidsram av tre minuter. Tidsövertramp ger minuspoäng. Texten skall framföras utan rekvisita, musikinstrument eller andra effekter.

Juryerna består av tre eller fem jurygrupper, där en person kan vara en jurygrupp. Dessa är frivilliga från publiken och ger poäng för texten och framförandet. Varje jurymedlem kan ge mellan 0,0 och 10,0 poäng. Om det finns fem jurygrupper stryks lägsta och högsta poängtalet, resterande tre räknas ihop och detta blir det individuella resultatet för framträdandet. Om det endast finns tre jurygrupper, räknas samtliga poäng.


Lagtävling i poetry slam

I Sverige finns det flera lagtävlingar, bland andra, Ordfront Poesicup i Stockholm (1999-2002), Hagströms hink i Borås, Mumbai Poetry Slam, Ordkrig och SM i poetry slam. SM i poetry slam är den största.

Lagen till SM i poetry slam tas ut genom kvaltävlingar på olika orter runtom i landet. Vinnarna i kvaltävlningarna, fyra personer, bildar lag och representerar orten på kommande års SM i poetry slam. Lagmedlemmarna måste inte vara från orten.

För att kunna tävla som lag måste man ha åtminstone ett teampiece.


Sidogrenar i poetry slam

Förutom den individuella och lagtävlingen finns även andra grenar inom poetry slam. Exempel på grenar som förekommit i SM-sammanhang är triathlon (en dansare, en musiker och en poet), röst och rörelse (där samspelet mellan text och kroppsrörelser bedöms), improesi (improviserad poesi), trubadurslam (sång till stränginstrument) och ljudpoesi (poesi utan begripliga ord).

Svenska mästerskap

Hittills har SM genomförts i följande orter:

  • 1997 Stockholm, 1998 Halmstad, 1999 Umeå, 2000 Borås, 2001 Rinkeby, 2002 Umeå, 2003 Malmö, 2004 Avesta, 2005 Göteborg, 2006 Sala, 2007 Helsingborg, 2008 Halmstad, 2009 Norrköping, 2010 Uppsala, 2011 Visby, 2012 Göteborg och 2013 i Malmö.


2014 års SM i Poetry Slam kommer att hållas i Umeå.